Ангилал:Шуурхай хасах нэр дэвшигч

Шуурхай хасах нэр дэвшигч

Одоогоор энэ ангилалд хуудас, зургийн аль нь ч алга.