МонголоорЗасварлах

Үгийн гаралЗасварлах

Үгийн дуудлагаЗасварлах

[]

Үндэсний бичигЗасварлах

Галиглах зарчим

Үгийн утгаЗасварлах

нэр.
  1. ОХУ-ын хүн амын үндсэн хэсгийг бүрдүүлэгч дорнод славяны ард түмний нэр; оросын ард түмэн (дорнод славяны хүн ам), оросын соёл (дорнод славяны соёл), орос хэл (орос үндэстний хэл), оросоор ярих (орос хэлээр ярих), оростой танилцах (орос хүнтэй танилцах), орос чисчүү (сатин).

Ойролцоо үгЗасварлах

Нийлмэл үгЗасварлах

Зөв бичихзүйЗасварлах

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүйЗасварлах

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүйЗасварлах

ОрчуулгаЗасварлах

Товчилсон үгЗасварлах

ГОЭЛРО ГОЭЛРО (Государственная комиссия по Электрификации России) [Орос орныг цахилгаанжуулах улсын комисс]
ЗОУ Зөвлөлт Орос Улс
ЗСБНХОУ Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Холбоот Орос Улс
МАПРЯЛ МАПРЯЛ (Международная Ассоциация Преподавателей Русского Языка и Литературы) [Орос хэл, утга зохиолын багш нарын олон улсын холбоо]
МОХБНХ Монголын Орос Хэлний Багш Нарын Холбоо
МОХБНХЗ Монголын Орос Хэлний Багш Нарын Холбооны Зөвлөл
МОХУЗБНХ Монголын Орос Хэл, Уран Зохиолын Багш Нарын Холбоо
МОХУЗБНХЗ Монголын Орос Хэл, Уран Зохиолын Багш Нарын Холбооны Зөвлөл
ОХБДС Орос Хэлний Багшийн Дээд Сургууль
ОХБНМХ Орос Хэлний Багш Нарын Монголын Холбоо
ОХДС Орос Хэлний Дээд Сургууль
ОХУЗ Орос Хэл, Утга Зохиол
ОХУЗС Орос Хэл, Утга Зохиолын Салбар
ОХУЗФ Орос Хэл, Утга Зохиолын Факультет
ХОУ Холбооны Орос Улс

Хэлц үгЗасварлах

Өвөрмөц хэлцЗасварлах

Хэвшмэл хэлцЗасварлах

Аман зохиолд орсон ньЗасварлах