Монголоор


Нэр үг

ананас

Чувашаар


Нэр үг

ананас

Тажикаар


Нэр үг

ананас

Чечениэр


Нэр үг

ананас