МонголоорЗасварлах

Үгийн гаралЗасварлах

Үгийн дуудлагаЗасварлах

[impo:rt]

Үндэсний бичигЗасварлах

ᠡ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠮᠫᠦ᠊ᠷᠲ᠋᠋


(импорт)

Галиглах зарчим

Үгийн утгаЗасварлах

нэр.
  1. Гадаад орноос оруулсан бараа таваар
  2. Улс оронд оруулж ирсэн нийт бараа таваарын дүн болон өртөг.

Ойролцоо үгЗасварлах

Нийлмэл үгЗасварлах

импорт оруулах бодлого - эдийн засагт бүтцийн өөрчлөлт хийснээр гадаадын бүтээгдэхүүнийг байнга оруулах бодлого
импортын татвар - гадаадаас оруулж байгаа бараанд улсаас тогтоосон татвар
импортын хувь хэмжээ - гадаадаас оруулах бараанд засгийн газраас тогтоосон тоо хэмжээ, хязгаар

Зөв бичихзүйЗасварлах

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүйЗасварлах

им|порт нэр. импортод, им­портоор

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүйЗасварлах


ОрчуулгаЗасварлах

Товчилсон үгЗасварлах

Автоимпэкс Авто Импорт, Экспорт [компани]
Агротехимпэкс Агротехникийн Импорт, Экспорт
АИХН Авто Импорт Хангамжийн Нэгдэл
КИХН Комплекс Импорт Хангамжийн Нэгдэл
МТИН Монголын Техник Импорт Нэгдэл
НИХН Нефть Импорт Хангамжийн Нэгдэл
ТББИН Төрөл Бүрийн Барааны Импорт Нэгдэл
ТИК Техник Импорт Компани
ТИН Техник Импорт Нэгдэл
ТИХН Техник Импорт Хангамжийн Нэгдэл
ХААТИХН Хөдөө Аж Ахуйн Техникийн Импорт Хангамжийн Нэгдэл

Хэлц үгЗасварлах

Өвөрмөц хэлцЗасварлах

Хэвшмэл хэлцЗасварлах

Аман зохиолд орсон ньЗасварлах