МонголоорЗасварлах

Үгийн гаралЗасварлах

Үгийн дуудлагаЗасварлах

[ta: nвr, ta:năr]

Үндэсний бичигЗасварлах

ᠲ᠋᠊ᠨ
(та нар) ≈ тануус

Галиглах зарчим

Үгийн утгаЗасварлах

төл.
  1. Ганц тоот хоёрдугаар биеийн төлөөний үгийн хүндэтгэлийн хэлбэр
  2. Олон тооны дагавар болон тооны нэр авч олны утга илтгэнэ

Ойролцоо үгЗасварлах

Нийлмэл үгЗасварлах

та энд суугтун - ахмад настан болон үл таних зочноо хүндэтгэн залах үг
та бүхэн - та нар цөм
та нар - өгүүлэгчээс бусад хүмүүс
та хоёр - өгүүлэгчээс гадна хоёр хүн

Зөв бичихзүйЗасварлах

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүйЗасварлах

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүйЗасварлах

ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠨ ᠊ᠣ
ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠨ ᠳ᠋ᠣ
ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠨ ᠊ᠢ
ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠨ ᠡᠴ᠊‍᠊ᠨ
ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠨ ᠵᠢ᠊‍ᠠ‍᠊ᠷ
ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠨ ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠨ ᠡᠣ᠊᠊ᠷᠣ᠊ᡍᠣ
ᠲ᠋᠊ᠨ ᠨᠠ᠊ᠷ

/~ы /~д /~ыг /~аас /~аар /~тай /~руу /~нар

ОрчуулгаЗасварлах

Товчилсон үгЗасварлах

Хэлц үгЗасварлах

Өвөрмөц хэлцЗасварлах

Хэвшмэл хэлцЗасварлах

Аман зохиолд орсон ньЗасварлах

Зүйр үгЗасварлах

Та-Гаас өөр нэргүй
Гуай-Гаас өөр алдаргүй

Тайлбар: онцгой нэр алдаргүй, эгэл жирийн хүн