МонголоорЗасварлах

Үгийн гаралЗасварлах

Үгийн дуудлагаЗасварлах

[tasag]

Үндэсний бичигЗасварлах

ᠲ᠋‍ᠠ‍‍ᠰ‍ᠣ᠊᠊ᠬ
(тасуг)

Галиглах зарчим

Үгийн утгаЗасварлах

I нэр.
  1. Албан газар, нэгж байгууллага, үйлдвэрийн газрын дотоод хуваарь, хэсэг
  2. цэрэг. Цэргийн зохион байгуулалтын хамгийн бага хуваарь, салааны хэсэг
II.
  1. тасаг нясаг хорш. (үе үе, хэсэг хэсэг), тасаг бусаг хорш

Ойролцоо үгЗасварлах

Нийлмэл үгЗасварлах

боловсон хүчний тасаг - тухайн байгууллагын ажиллах хүчийг хариуцан ажиллах хэсэг
бэлэн хувцасны тасаг - дэлгүүрийн бэлэн хувцас зарах хэсэг
гутлын тасаг - дэлгүүрийн гутал зарах хэсэг, үйлдвэрийн гутал хийх хэсэг
модны тасаг - модоор юм хийх газар
сүүний тасаг - а.хөдөө аж ахуйн газрын сүү сааль бэлтгэх хэсэг; б.үйлдвэрийн сүү хариуцан хүлээн авч боловсруулах хэсэг
хүүхдийн тасаг - дэлгүүрийн хүүхдийн хувцас зарах хэсэг
захиалгын тасаг - үйлдвэр, аж ахуйн газрын захиалга авдаг хэсэг
цутгуурын тасаг - үйлдвэрийн цутгах хэсэг
тасгийн дарга - тухайн хэсгийн дарга
тасгийн хурал - хэсэг дотроо зохион байгуулах хурал
тасгийн дарга - цэргийн тасаг хариуцсан дарга

Зөв бичихзүйЗасварлах

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүйЗасварлах

та|саг нэр. тасгийг, тасагт, тасгаас, о.тоо тасгууд

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүйЗасварлах

ᠲ᠋‍ᠠ‍‍ᠰ‍ᠣ᠊᠊ᠬ ᠤ‍᠊ᠨ
ᠲ᠋‍ᠠ‍‍ᠰ‍ᠣ᠊᠊ᠬ ᠲ᠋ᠣ
ᠲ᠋‍ᠠ‍‍ᠰ‍ᠣ᠊᠊ᠬ ᠊ᠢ
ᠲ᠋‍ᠠ‍‍ᠰ‍ᠣ᠊᠊ᠬ ᠡᠴ᠊‍᠊ᠨ
ᠲ᠋‍ᠠ‍‍ᠰ‍ᠣ᠊᠊ᠬ ᠢᠶᠡᠷ
ᠲ᠋‍ᠠ‍‍ᠰ‍ᠣ᠊᠊ᠬ ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠲ᠋‍ᠠ‍‍ᠰ‍ᠣ᠊᠊ᠬ ᠡᠣ᠊᠊ᠷᠣ᠊ᡍᠣ
ᠲ᠋‍ᠠ‍‍ᠰ‍ᠣ᠊᠊ᠬ ᠢᠶᠡ‍᠊ᠨ
ᠲ᠋‍ᠠ‍‍ᠰ‍ᠣ᠊᠊ᠬ ᠣ᠊ᠣ᠊᠊ᠨ

/~ийн /~т /~ийг /~аас /~аар /~тай /~ руу /~аа /~ууд

ОрчуулгаЗасварлах

Хоршоо үгЗасварлах

Товчилсон үгЗасварлах

Хэлц үгЗасварлах

Өвөрмөц хэлцЗасварлах

Хэвшмэл хэлцЗасварлах

Аман зохиолд орсон ньЗасварлах