Монголоор засварлах

Үгийн гарал засварлах

Үгийн дуудлага засварлах

[tuja:]

Үндэсний бичиг засварлах

ᠲ᠋ᠣ᠊ᠶᠡ᠊ᠭ᠎᠎ᠠ
(туйаг-а)

Галиглах зарчим

Үгийн утга засварлах

нэр.
  1. Ямар нэг гэрэл бүхий юмнаас дам болон ойж гарах тод зурвас гэрэл

Ойролцоо үг засварлах

Нийлмэл үг засварлах

гэрлийн туяа - гэрлээс ойх зүйл
нарны туяа - нарнаас гарах гэрэл
толины туяа - толиноос ойх гэрэл
шилний туяа - шилнээс ойх гэрэл
туйлын туяа - туйлд үзэгдэх нарны хугарал
галын туяа - галын өнгө, галын улайралт
туяаны өвчин - цацраг идэвхит бодосын нөлөөллөөр үүсэх өвчин
туяа засал - их эрчимт туяа ашиглан хавдар зэрэг зарим эмгэгийг эмчлэх арга

Зөв бичихзүй засварлах

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй засварлах

ту|яа нэр. туяаны, туяанд, туяанаас, туяагаар, о.тоо байхгүй!

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй засварлах

ᠲ᠋ᠣ᠊ᠶᠡᡍ‍ᠠ‍᠊ᠨ ᠊ᠣ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᠶᠡᡍ‍ᠠ‍᠊ᠨ ᠳ᠋ᠣ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᠶᠡ᠊ᠭ᠎᠎ᠠ ᠊ᠢ᠊᠊ᠢ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᠶᠡᡍ‍ᠠ‍᠊ᠨ ᠡᠴ᠊‍᠊ᠨ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᠶᠡ᠊ᠭ᠎᠎ᠠ ᠪᠡ᠊ᠷ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᠶᠡ᠊ᠭ᠎᠎ᠠ ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᠶᠡ᠊ᠭ᠎᠎ᠠ ᠡᠣ᠊᠊ᠷᠣ᠊ᡍᠣ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᠶᠡ᠊ᠭ᠎᠎ᠠ ᠪᠡ᠊ᠨ

/~ы /~д /~г /~аас /~аар /~тай /~руу /~аа

Орчуулга засварлах

Хоршоо үг засварлах

  • гэрэл туяа - нүднээ сэрэгдэх орчин ахуйн цацраг хүч болон түүнээс ойж гарсан тод зурвас гэрэл

Товчилсон үг засварлах

Хэлц үг засварлах

Өвөрмөц хэлц засварлах

Хэвшмэл хэлц засварлах

Аман зохиолд орсон нь засварлах