МонголоорEdit

Үгийн гаралEdit

Үгийн дуудлагаEdit

[tьlʃĭ]

Үндэсний бичигEdit

ᠲ᠋ᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍‍ᠰ‍᠊ᠢ
(түлэси)

Галиглах зарчим

Үгийн утгаEdit

нэр.
  1. Гал түлэхэд зориулан бэлтгэсэн түлээ, аргал, мод, нүүрс зэрэг юм
  2. Шатахуун.

Ойролцоо үгEdit

Нийлмэл үгEdit

түлш хийх - а.зуух пийшин зэрэгт түлэхэд зориулан бэлтгэсэн зүйлээ хийх; б.түлж болох зүйлийг түлш болгон хэрэглэх
түлш авах - түлэхэд хэрэглэх зүйлээ авах
түлш бэлтгэх - түлэх зүйлээ бэлтгэх
түлш түүх - түлж болохоор зүйл түүх
түлшинд хэрэглэгдэх юм - түлш болох юм
түлшийг дулааны аргаар боловсруулах - шатамхай түлшийг агааргүй орчинд дулааны аргаар задалж хатуу, шингэн, хийн байдалтай түүхий эд бүтээгдэхүүн гаргаж авах
хийн түлш - шатах хий

Зөв бичихзүйEdit

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүйEdit

түлш нэр. хийн ~ (шатахуун) дизел ~, түлшний, түлшинд, түлшнээс, о.тоо байхгүй!

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүйEdit

ᠲ᠋ᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠨ ᠊ᠣ
ᠲ᠋ᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠨ ᠳ᠋ᠣ
ᠲ᠋ᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍‍ᠰ‍᠊ᠢ ᠊ᠢ᠊᠊ᠢ
ᠲ᠋ᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠨ ᠡᠴ᠊‍᠊ᠨ
ᠲ᠋ᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍‍ᠰ‍᠊ᠢ ᠪᠡ᠊ᠷ
ᠲ᠋ᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍‍ᠰ‍᠊ᠢ ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠲ᠋ᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍‍ᠰ‍᠊ᠢ ᠡᠣ᠊᠊ᠷᠣ᠊ᡍᠣ
ᠲ᠋ᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍‍ᠰ‍᠊ᠢ ᠪᠡ᠊ᠨ

/~ий /~д /~ийг /~ээс /~ээр /~тэй /~ рүү /~ээ

ОрчуулгаEdit

Хоршоо үгEdit

Товчилсон үгEdit

ТЭХ Түлш, Эрчим Хүч
ТЭХГ Түлш, Эрчим Хүчний Газар
ТЭХГУУЯ Түлш, Эрчим Хүч, Геологи, Уул Уурхайн Яам
ТЭХС Түлш, Эрчим Хүчний Систем
ТЭХСНЗГ Түлш, Эрчим Хүчний Системийн Нэгдсэн Засварын Газар
ТЭХУУЯ Түлш, Эрчим Хүч, Уул Уурхайн Яам
ТЭХҮ Түлш, Эрчим Хүчний Үйлдвэр
ТЭХҮГЯ Түлш, Эрчим Хүчний Үйлдвэр, Геологийн Яам
ТЭХҮЭШЗТИ Түлш, Эрчим Хүчний Үйлдвэрийн Эрдэм Шинжилгээ, Зураг Төслийн Институт
ТЭХҮЯ Түлш, Эрчим Хүчний Үйлдвэрийн Яам
ТЭХЦ Түлш, Эрчим Хүчний Цогцолбор
ТЭХЯ Түлш, Эрчим Хүчний Яам

Хэлц үгEdit

Өвөрмөц хэлцEdit

Хэвшмэл хэлцEdit

Дээл сайтай бол есөөс айхгүй
Түлш сайтай бол цаснаас айхгүй
Төрөл садны хол нь сайн
Түлш усны ойр нь сайн
Түлш ойрыг бодвол уулыг түшиж суу
Ус ойрыг бодвол голыг дагаж буу

Аман зохиолд орсон ньEdit

Зүйр үгEdit

Түлш ойрыг бодвол уулыг түш
Ус ойрыг бодвол голыг дага

Тайлбар: уул бараадвал түлшээр тасрахгүй, гол дагавал усаар гачигдахгүй