Flag of the United Kingdom.svg Англиар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of Aragon.svg Арагоноор


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of Asturias.svg Астураар‏‎


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of the Netherlands.svg Голландаар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of the Basque Country.svg Баскаар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of Brittany (Gwenn ha du).svg Бретоноор


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of the Philippines.svg Сэбуаноор


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of Cornwall.svg Корнишоор


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of Denmark.svg Даниар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of Scotland.svg Шотланд гэльск


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of Galicia.svg Галисаар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of Ido.svg Идо


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of Spain.svg Испаниар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of Indonesia.svg Индонезаар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

150px-Interlingua-Logo.png Интерлингва


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of Italy.svg Италиар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of Malaysia.svg Малайзар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of Nauru.svg Науру


Загвар:-nanoun-

[1] Бангладеш улс

Flag of Norway.svg Норвегиар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of Novial.svg Новиалар


Загвар:-novnoun-

[1] Бангладеш улс

Flag of Norway.svg Норвегиар Нинорск


Загвар:-nnnoun-

[1] Бангладеш улс

Flag of the Netherlands.svg Голландаар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of Portugal.svg Португалаар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of Romania.svg Румынаар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of Sweden.svg Шведээр


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of the Philippines.svg Тагалогоор


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of Vietnam.svg Вьетнамаар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Загвар:-wa- Загвар:-wanoun-

[1] Бангладеш улс

Flag of Indonesia.svg Яваар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of Finland.svg Финляндаар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of France.svg Францаар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Frisian flag.svg Фрисианаар


Загвар:-fynoun-

[1] Бангладеш улс

Flag of Wales.svg Уэльсээр


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of Estonia.svg Эстоноор


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Flag of Uzbekistan.svg Узбекээр


Нэр үг

[1] Бангладеш улс