Flag of Aceh, Indonesia.svg Ачехаар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of South Africa.svg Африкаансаар


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-gsw-

Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-pdc-

Нэр үг

Бенин улс

Flag of Germany.svg Германаар


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-rup-

Нэр үг

Бенин улс

Flag of Azerbaijan.svg Азербайжанаар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of the Netherlands.svg Бага саксон


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Germany.svg Доод Саксонаар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Indonesia.svg Банжар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of the Basque Country.svg Баскаар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Bavaria (lozengy).svg Австро-Бавари


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-bcl-

Нэр үг

Бенин улс

Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Боснинар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Brittany (Gwenn ha du).svg Бретоноор


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Algeria.svg Кабилээр


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-kaa-

Нэр үг

Бенин улс

Flag of the Philippines.svg Сэбуаноор


Нэр үг

Бенин улс

Flag of the Czech Republic.svg Чехоор


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Zimbabwe.svg Шонаар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Cornwall.svg Корнишоор


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Jamaica.svg Ямайкийн нутгийн хэллэг


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Croatia.svg Хорватээр


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-diq-

Нэр үг

Бенин улс

Flag of Denmark.svg Даниар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Northern Ireland (1953–1972).svg Шотландаар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Slovakia.svg Словакаар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Slovenia.svg Словенаар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Estonia.svg Эстоноор


Нэр үг

Бенин улс

Flag of the Faroe Islands.svg Фарероор


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Finland.svg Финляндаар


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-stq-

Нэр үг

Бенин улс

Flag of Gagauzia.svg Гагузар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Galicia.svg Галисаар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Wales.svg Уэльсээр


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Niger.svg Хаусаар


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-hif-

Нэр үг

Бенин улс

Flag of the Netherlands.svg Голландаар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Hungary.svg Мажараар


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-ig-

Нэр үг

Бенин улс

Flag of Ido.svg Идо


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-ilo-

Нэр үг

Бенин улс

Flag of Indonesia.svg Индонезаар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of the United Kingdom.svg Англиар


Нэр үг

Бенин улс

150px-Interlingua-Logo.png Интерлингва


Нэр үг

Бенин улс

Interlingue-Occidental flag.jpg Нэгдмэл хэл


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Nigeria.svg Ёруба


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Italy.svg Италиар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Flag of the Republic of the Congo.svg Конго


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-ki-

Нэр үг

Бенин улс

Flag of Ladinia.svg Ладин


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-lij-

Нэр үг

Бенин улс

Flag of Limburg (Netherlands).svg Лимбургээр


Нэр үг

Бенин улс

Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Flag of the Republic of the Congo.svg Лингала


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-olo-

Нэр үг

Бенин улс

Flag of Lombardy.svg Ломбардар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Uganda.svg Луганда


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Luxembourg.svg Люксембургаар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Malaysia.svg Малайзар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Malta.svg Мальтаар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of the Isle of Mann.svg Менйар


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-cdo-

Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-nan-

Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-min-

Нэр үг

Бенин улс

Flag of Mexico.svg Нахуатл


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Nauru.svg Науру


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-pih-

Нэр үг

Бенин улс

Flag of Norway.svg Норвегиар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Novial.svg Новиалар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Norway.svg Норвегиар Нинорск


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Occitania (with star).svg Окситанаар


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-pam-

Нэр үг

Бенин улс

Flag of Aruba.svg Flag of Curaçao.svg Папиьяменто


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Piedmont.svg Пьемонт


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Poland.svg Польшоор


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Switzerland (Pantone).svg Руманш


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Romania.svg Румынаар


Нэр үг

Бенин улс

Хойд сами


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Sardinia.svg Сардинар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of South Africa.svg Хойд Сото


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Croatia.svg Flag of Serbia.svg Хорватын серб


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Lesotho.svg Сесото


Нэр үг

Бенин улс

Sicilian Flag.svg Сицилиар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Somalia.svg Сомалиар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Germany.svg Доод сорби


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Brandenburg.svg Дээд сорби


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Kenya.svg Швахили


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Sweden.svg Шведээр


Нэр үг

Бенин улс

Flag of the Philippines.svg Тагалогоор


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Crimea.svg Кримийн Татаар


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-ts-

Нэр үг

Бенин улс

Flag of Turkey.svg Туркээр


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Turkmenistan.svg Түркменээр


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Uzbekistan.svg Узбекээр


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Italy.svg Flag of Veneto.svg Венетаар


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Vepsia.svg Вепсоор


Нэр үг

Бенин улс

Flag of Estonia.svg Võrumaa lipp.svg Воро


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-war-

Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-zea-

Нэр үг

Бенин улс