Wiktionary:Хятад ханзны жагсаалт

(Index:Chinese radical-с чиглүүлэгдэв)

Радикал (Хятад: 部首) Хятад толь бичиг нь чухал элемент юм. Хятадын радикал жагсаалт нь Хятадын "үсэг" нь ойролцоогоор тэнцүү байна. Тэдэнд бичгээр ашиглагдаж:; бүр Хятадын тэмдэгт эрс дагуу ангилсан байна радикалууд цус харвалт тоо ( Уламжлалт Хятад хэл хялбаржуулсан хятад) ангилж байна. Цус харвалт тоо нь тухайн радикал харьяалагдах 1-ээс 17 баатрууд, гол дүрүүд нь эргээд нэмэлт цус харвалт тоог үндэслэн жагсаасан харилцан адилгүй байна. Цус харвалт тоо байнга сургалтанд нүдэнд нь тодорхой биш байна гэдгийг анхаараарай.

Хятад хэлний түүхэн үед янз бүрийн цаг үед ашиглах радикал хэд хэдэн систем байдаг байна. Дараах Kangxi толь уламжлалт 214 радикал дээр суурилсан бөгөөд радикал Юникод системийг тайлбарлах болно. Unicode болон Kangxi радикал гол ялгаа нь Юникод систем нь зөвхөн Япон болон БНСУ-ын хэрэглэж байгаа хялбаршуулсан, Хятадын уламжлалт тэмдэгт, түүнчлэн тэмдэгтийг аль аль нь ангилах өргөжсөн юм.

1 цус харвалтEdit

1.
2.
3.
4. 丿 буюу буюу
5. буюу буюу
6.

2 цус харвалтEdit

7.
8.
9. эсвэл хослуулах
10.
11.
12. эсвэл хослуулах
13.
14.
15.
16.
17.
18. эсвэл хослуулах
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. эсвэл бас
27.
28.
29.

2 цус харвалт хослуулах буюу хялбарчилсан радикалуудEdit

47. хослуулах , радикал ашиглаж
149. хялбаршуулсан , радикал ашиглаж
163. хослуулах ((гол дүрийнхээ баруун талд), 3-Тархины цус харвалт, гэхдээ энэ нь 2-Тархины цус харвалт болсон шиг харагддаг, радикал ашиглаж
170. хослуулах (гол дүрийнхээ зүүн талд), 3-Тархины цус харвалт, гэхдээ энэ нь 2-Тархины цус харвалт болсон шиг харагддаг, радикал ашиглаж

3 цус харвалтEdit

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43. эсвэл зарим хослол шиг нь
44.
45.
46.
47. эсвэл хослуулах or
48.
49.
50.
51.
52.
53. 广
54.
55.
56.
57.
58. эсвэл хослуулах
59.
60.

3 цус харвалт хослуулах буюу хялбарчилсан радикалуудEdit

61. хослуулах , радикал ашиглаж
64. хослуулах , радикал ашиглаж
85. хослуулах , радикал ашиглаж
94. хослуулах , радикал ашиглаж
118. хослуулах , 6-Тархины цус харвалт, гэвч түүний хоёр хэсгээс тус бүр радикал ашигласан 3-Тархины цус харвалт байна
120. хослуулах , радикал ашиглаж
140. хослуулах , радикал ашиглаж
162. хослуулах , үнэн хэрэгтээ 4-Тархины цус харвалт, гэхдээ энэ нь 3-Тархины цус харвалт нь адил, заримдаа үндсэн хэрэглэгддэг харагддаг
163. хослуулах (гол дүрийнхээ баруун талд), 3-Тархины цус харвалт, гэхдээ энэ нь 2-Тархины цус харвалт болсон шиг харагддаг, радикал ашиглаж
169. хялбаршуулсан , радикал ашиглаж
170. хослуулах (гол дүрийнхээ зүүн талд), 3-Тархины цус харвалт, гэхдээ энэ нь 2-Тархины цус харвалт болсон шиг харагддаг, радикал ашиглаж
183. хялбаршуулсан , радикал ашиглаж
184. хялбаршуулсан , радикал ашиглаж
187. хялбаршуулсан , радикал ашиглаж

4 цус харвалтEdit

61. эсвэл хослуулах
62.
63.
64. эсвэл хослуулах
65.
66. эсвэл хослуулах
67.
68.
69.
70.
71. эсвэл хослуулах
72.
73.
74.
75. (эсвэл заримдаа )
76.
77.
78. эсвэл хослуулах
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85. эсвэл хослуулах
86. эсвэл хослуулах
87. эсвэл хослуулах
88.
89.
90.
91.
92.
93. эсвэл хослуулах
94. эсвэл хослуулах

4 цус харвалт хослуулах буюу хялбарчилсан радикалуудEdit

43. хослуулах , радикал ашиглаж
96. хослуулах , радикал ашиглаж
122. хослуулах , радикал ашиглаж
130. хослуулах (шиг харагддаг [1]), радикал ашиглаж
147. хялбаршуулсан , радикал ашиглаж
154. хялбаршуулсан , радикал ашиглаж
159. хялбаршуулсан , радикал ашиглаж
162. хослуулах , 4-Тархины цус харвалт, гэхдээ энэ нь 3-Тархины цус харвалт нь шиг заримдаа харагддаг, радикал ашиглаж
168. хялбаршуулсан , радикал ашиглаж
178. хялбаршуулсан , радикал ашиглаж
182. хялбаршуулсан , радикал ашиглаж

5 цус харвалтEdit

95.
96. эсвэл хослуулах
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113. эсвэл хослуулах
114.
115.
116.
117.

5 цус харвалт хослуулах буюу хялбарчилсан радикалуудEdit

71. хослуулах , радикал ашиглаж
78. хослуулах , радикал ашиглаж
113. хослуулах , радикал ашиглаж
122. хослуулах , радикал ашиглаж
145. хослуулах , радикал ашиглаж
167. хялбаршуулсан , радикал ашиглаж
196. хялбаршуулсан , радикал ашиглаж
212. хялбаршуулсан , радикал ашиглаж

6 цус харвалтEdit

118.
119.
120. эсвэл хослуулах or
121.
122. эсвэл хослуулах
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130. эсвэл хослуулах (шиг харагддаг [2])
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140. эсвэл хослуулах
141.
142.
143.
144.
145. эсвэл хослуулах
146. 西 эсвэл хослуулах

6 цус харвалт хослуулах буюу хялбарчилсан радикалуудEdit

118. хослуулах , радикал ашиглаж
181. хялбаршуулсан , радикал ашиглаж
210. хялбаршуулсан , радикал ашиглаж

7 цус харвалтEdit

147. буюу хялбаршуулсан
148.
149. буюу хялбаршуулсан
150.
151.
152.
153.
154. буюу хялбаршуулсан
155.
156.
157.
158.
159. буюу хялбаршуулсан
160.
161.
162. эсвэл хослуулах
163. эсвэл хослуулах
164.
165.
166.

7 цус харвалт хослуулах буюу хялбарчилсан радикалуудEdit

199. хялбаршуулсан , радикал ашиглаж
213. хялбаршуулсан , радикал ашиглаж

8 цус харвалтEdit

167.
168. буюу хялбаршуулсан
169. буюу хялбаршуулсан
170. эсвэл хослуулах
171.
172.
173.
174.
175.

8 цус харвалт хослуулах буюу хялбарчилсан радикалуудEdit

195. хялбаршуулсан , радикал ашиглаж
205. хялбаршуулсан , радикал ашиглаж
208. хялбаршуулсан , радикал ашиглаж
211. хялбаршуулсан 齿, радикал ашиглаж

9 цус харвалтEdit

176.
177.
178. буюу хялбаршуулсан
179.
180.
181. буюу хялбаршуулсан
182. буюу хялбаршуулсан
183. буюу хялбаршуулсан
184. эсвэл хослуулах or
185.
186.

10 цус харвалтEdit

187. буюу хялбаршуулсан
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.

11 цус харвалтEdit

195. буюу хялбаршуулсан
196. буюу хялбаршуулсан
197.
198. 鹿
199. буюу хялбаршуулсан
200.

12 цус харвалтEdit

201.
202.
203.
204.

13 цус харвалтEdit

205. буюу хялбаршуулсан
206.
207.
208. буюу хялбаршуулсан

14 цус харвалтEdit

209.
210. буюу хялбаршуулсан

15 цус харвалтEdit

211. буюу хялбаршуулсан 齿

16 цус харвалтEdit

212. буюу хялбаршуулсан
213. буюу хялбаршуулсан

17 цус харвалтEdit

214.

Тоот индексүүдEdit

 1. (Index)
 2. (Index)
 3. (Index)
 4. 丿 (Index)
 5. (Index)
 6. (Index)
 7. (Index)
 8. (Index)
 9. (Index)
 10. (Index)
 11. (Index)
 12. (Index)
 13. (Index)
 14. (Index)
 15. (Index)
 16. (Index)
 17. (Index)
 18. (Index)
 19. (Index)
 20. (Index)
 21. (Index)
 22. (Index)
 23. (Index)
 24. (Index)
 25. (Index)
 26. (Index)
 27. (Index)
 28. (Index)
 29. (Index)
 30. (Index)
 31. (Index)
 32. (Index)
 33. (Index)
 34. (Index)
 35. (Index)
 36. (Index)
 37. (Index)
 38. (Index)
 39. (Index)
 40. (Index)
 41. (Index)
 42. (Index)
 43. (Index)
 44. (Index)
 45. (Index)
 46. (Index)
 47. (Index)
 48. (Index)
 49. (Index)
 50. (Index)
 51. (Index)
 52. (Index)
 53. 广 (Index)
 54. (Index)
 55. (Index)
 56. (Index)
 57. (Index)
 58. (Index)
 59. (Index)
 60. (Index)
 61. (Index)
 62. (Index)
 63. (Index)
 64. (Index)
 65. (Index)
 66. (Index)
 67. (Index)
 68. (Index)
 69. (Index)
 70. (Index)
 71. (Index)
 72. (Index)
 73. (Index)
 74. (Index)
 75. (Index)
 76. (Index)
 77. (Index)
 78. (Index)
 79. (Index)
 80. (Index)
 81. (Index)
 82. (Index)
 83. (Index)
 84. (Index)
 85. (Index)
 86. (Index)
 87. (Index)
 88. (Index)
 89. (Index)
 90. (Index)
 91. (Index)
 92. (Index)
 93. (Index)
 94. (Index)
 95. (Index)
 96. (Index)
 97. (Index)
 98. (Index)
 99. (Index)
 100. (Index)
 101. (Index)
 102. (Index)
 103. (Index)
 104. (Index)
 105. (Index)
 106. (Index)
 107. (Index)
 108. (Index)
 109. (Index)
 110. (Index)
 111. (Index)
 112. (Index)
 113. (Index)
 114. (Index)
 115. (Index)
 116. (Index)
 117. (Index)
 118. (Index)
 119. (Index)
 120. (Index)
 121. (Index)
 122. (Index)
 123. (Index)
 124. (Index)
 125. (Index)
 126. (Index)
 127. (Index)
 128. (Index)
 129. (Index)
 130. (Index)
 131. (Index)
 132. (Index)
 133. (Index)
 134. (Index)
 135. (Index)
 136. (Index)
 137. (Index)
 138. (Index)
 139. (Index)
 140. (Index)
 141. (Index)
 142. (Index)
 143. (Index)
 144. (Index)
 145. (Index)
 146. 西 (Index)
 147. (Index)
 148. (Index)
 149. (Index)
 150. (Index)
 151. (Index)
 152. (Index)
 153. (Index)
 154. (Index)
 155. (Index)
 156. (Index)
 157. (Index)
 158. (Index)
 159. (Index)
 160. (Index)
 161. (Index)
 162. (Index)
 163. (Index)
 164. (Index)
 165. (Index)
 166. (Index)
 167. (Index)
 168. (Index)
 169. (Index)
 170. (Index)
 171. (Index)
 172. (Index)
 173. (Index)
 174. (Index)
 175. (Index)
 176. (Index)
 177. (Index)
 178. (Index)
 179. (Index)
 180. (Index)
 181. (Index)
 182. (Index)
 183. (Index)
 184. (Index)
 185. (Index)
 186. (Index)
 187. (Index)
 188. (Index)
 189. (Index)
 190. (Index)
 191. (Index)
 192. (Index)
 193. (Index)
 194. (Index)
 195. (Index)
 196. (Index)
 197. (Index)
 198. 鹿 (Index)
 199. (Index)
 200. (Index)
 201. (Index)
 202. (Index)
 203. (Index)
 204. (Index)
 205. (Index)
 206. (Index)
 207. (Index)
 208. (Index)
 209. (Index)
 210. (Index)
 211. (Index)
 212. (Index)
 213. (Index)
 214. (Index)

Мөн үзнэ үүEdit