Flag of Aragon.svg Арагоноор


Нэр үг

agosto

Наймдугаар сар

Flag of Galicia.svg Галисаар


Нэр үг

agosto

Наймдугаар сар

Flag of Spain.svg Испаниар


Нэр үг

agosto

Наймдугаар сар

Flag of Ido.svg Идо


Нэр үг

agosto

Наймдугаар сар

Flag of Italy.svg Италиар


Нэр үг

agosto

Наймдугаар сар

Flag of Portugal.svg Португалаар


Нэр үг

agosto

Наймдугаар сар

Flag of Philippines.svg Сэбуаноор


agosto

Наймдугаар сар

Flag of Philippines.svg Тагалогоор


Нэр үг

agosto

Наймдугаар сар