Албанаар


 
заан [1]

Нэр үг

.заан

Даниар


Нэр үг

.заан

Норвегиар


Нэр үг

.заан

Шведээр


Нэр үг

.заан