Норвегиар


Нэр үг

informasjon

мэдээлэл

Норвегиар Нинорск


Загвар:-nnnoun- informasjon

мэдээлэл