Африкаансаар


Нэр үг

lam

Голландаар


Нэр үг

lam

Лимбургээр


Нэр үг

lam

Фрисианаар


Загвар:-fynoun- lam