Олон хэл

 

Тэмдэг

  1. (одон орон, одон зурхай) Тэнгэрийн ван гараг
  2. (алхими) цагаан алт

Ижил утгатай үг

Холбогдох үг, хэллэг

Гаригийн тэмдэг
  ·   ·   ·    ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    ·   ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·