Олон хэл

 
🜨

Тэмдэг

  1. дэлхий
  2. (одон орон, одон зурхай) Дэлхий гараг
  3. (алхими) ногоон зэв

Ижил утгатай үг

[1, 2]:

Нийлмэл үг

[2]: M🜨, R🜨

Холбогдох үг, хэллэг

Гаригийн тэмдэг
  ·   ·   ·    ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    ·   ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·