Шороон цөөвөр чоно

АнглиарEdit

Нэр үг:Edit

(1) шороон цөөвөр чоно - тоологдох нэр үг: (олон тоон дээр aardwolves) - тайлбар:
Ангилал: Амьтан судлал
Хэрэглээ:

Дуудлага:Edit

  • IPA: /ɑːdˈwʊlf/

Үгийн гарал зүй:Edit

Ижил утгатай үг(с):Edit

Эсрэг утгатай үг(с):Edit

Дагавар үг(с):Edit

Холбогдох үг(с):Edit

Мөн үзэх:Edit